RESORTOWE DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=_8-Vh0mQvbM

Ziemkiewicz o Owsiaku i resortowych dzieciach w mediach
Published on Jan 10, 2014
Chłodnym okiem Antoni Trzmiel i Rafał Ziemkiewicz w Telewizji Republika.


https://www.youtube.com/watch?v=6WccyQMyvKU
Ziemkiewicz o Owsiaku i resortowych dzieciach w mediach
Published on Jan 10, 2014
Chłodnym okiem Antoni Trzmiel i Rafał Ziemkiewicz w Telewizji Republika.

https://www.youtube.com/watch?v=6WccyQMyvKU
"Bluzg 2013" - młodzi Polacy do Jaruzelskiego
Bluzg jaki jest każdy widzi, tylko ludzie się zmieniają. Tym razem osoby urodzone po stanie wojennym przypominają jeden z najbardziej znanych utworów z tamtego okresu - tak podpisano amatorskie nagranie słynnego wierszyka, znanego jako "bluzg na Jaruzelskiego".

https://www.youtube.com/watch?v=x3uKlbbKa18&feature=player_embedded
"w braterskim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami"
Tyle tylko, że w tej zbolszewizownej i zaprzedanej sowieckim zbrodniarzom przysiędze — nie było mowy o tym, że podstawowym zadaniem tego "braterskiego przymierza" sowieckich agentów i namiestników w PRL (i innych krajów tzw. obozu socjalistycznego) z komunistycznymi zbrodniarzmi z Kremla miał być sowiecki atak jądrowy na Europę Zachodnią z użyciem armii tych krajów...

A po tym zbrodniczym sowieckim ataku na Zachód — tereny PRL mogłyby się stać atomową pustynią...
Ryszard Kukliński ... pierwszy oficer NATO (30 stycznia 2014 05:40:33)
"Nastąpiło to w 1972r w Wietnamie"
To tylko sowieccy agenci zbrodniczej Informacji Wojskowej i zbrodniczy nadzorcy sowieckiej kolonii zwanej PRL z ramienia komunistycznego Kremla oraz zbrodniarze przeciwko ludzkości — Jaruzelski i Kiszczak — twierdzą, że Kukliński został zwerbowany już w Wietnamie...

http://www.youtube.com/watch?v=TDB9XdYPJOE

Ryszard Kukliński ... pierwszy oficer NATO (29 stycznia 2014 07:44:57)
Bolszewicko-stalinowskie małpy w rodzaju tow. Rakowskiego, Szejnfelda czy Komara — syna sowiecko-komunustycznego zbrodniarza
"'Gdyby nie upadek komunizmu, Adam Szejnfeld wciąż byłby 'starszym specjalistą w kombinacie PGR Strzelce', czym parał sie przez lata 80."

Dlatego, warto także przypomnieć kim był M.F. Rakowski — którego sowiecko-komunistyczni zbrodniarze z PRL wyzwolili od konieczności pasania świń

Ostatni już I sekretarz sowieckiej partii — zwanej Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą (PZPR, dawniej agenturalne i stalinowskie PPR), tow. Rakowski — już na politycznej emeryturze na publicznym spotkaniu podreślał to, że od konieczności bycia świniopasem uratowała go wielkoduszna (sowiecko-komunistyczna — przyp. Andy) władza ludowa, która zrobiła z niego zarówno I sekretarza PZPR, jak i premiera PRL-u.

Rakowski zawsze też mówił o olbrzymiej sowieckiej pomocy dla Polski i niesłychanej ofiarności ukochanego przez niego „Kraju Rad” przy jej udzielaniu. Zaczął się jąkać się dopiero, gdy publicznie zadałem mu pytanie o to, czy masowe stalinowskie morderstwa polskich oficerów, powszechnie znane jako zbrodnia katyńska, były także „ofiarowane przez Stalina” — jako braterska pomoc dla polskich komunistów, czyli stalinowskiej agentury NKWD zainstalowanej w Polsce.

Jak widać — ten ostatni I sekretarz PZPR — jako komunistyczny propagandzista doceniał stalinowskie mordy polskich patriotów. Tym samym, musiał także doceniać wkład Stalina oraz stalinowskich agentów NKWD mianowanych na funkcje sekretarzy PPR (poprzedniczki PZPR), Gomułki oraz Bieruta — w sowietyzację Polski. Przecież, w przeciwnym przypadku — do końca życia byłby tylko świniopasem!

Czyli, ta mafijna sowiecko-komunistyczna władza PZPR w PRL-u, która nie pozwoliła mu być świniopasem — zrobiła z niego coś znacznie gorszego, bo zwykłą czerwoną — komunistyczną swinię.
Adam Szejnfeld i polska zdrada (28 stycznia 2014 01:05:51)
Mass media dokonują zniewolenia człowieka
Kłamstwo zniewala widza

Z ks. bp. Adamem Lepą, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Katarzyna Cegielska

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś konferencja „Oblicza wolności”, której Ksiądz Biskup jest współorganizatorem. Ekscelencja podejmie temat wolności w mediach…

– Refleksja nad „wzorcami” wolności w polskich mediach prowadzi wręcz do zaskakującego dla wielu wniosku. Oto okazuje się, że media, również w Polsce, nie tylko zakłamują prawdę czy manipulują społeczeństwem, lecz w swojej działalności zdolne są pójść dalej i dokonują zniewolenia człowieka. Będzie mowa o różnych formach tego zjawiska. Rzecz jasna, refleksji tej towarzyszyć będzie przekonanie, że media przede wszystkim są dobrem dla człowieka, o czym przypominają dokumenty Kościoła. Jednakże to nie może nam przesłaniać faktu, że płynie z mediów pewne zło, które jest coraz bardziej agresywnym zagrożeniem dla naszej wolności, a jednocześnie staje się prawie niewidoczne dla oczu zwykłego ich odbiorcy.

Wolności strzegliśmy zawsze jak źrenicy oka, nie godząc się na przemoc i ucisk. Czym charakteryzuje się ta nasza polska wolność?

– Przez całe wieki Polacy dawali wyraz swojemu wyjątkowemu umiłowaniu wolności. Stojąc na straży wschodnich granic Rzeczypospolitej, bronili Europy. Nie mógł o tym nie powiedzieć Jan Paweł II w Warszawie na początku pierwszej pielgrzymki do Polski przy Grobie Nieznanego Żołnierza. „Na ilu to miejscach Europy i świata ten żołnierz przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie (…), ginąc ”za wolność naszą i waszą? Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie„. Żołnierz polski walczący o wolność swojej Ojczyzny i narodów świata nie mógł usłyszeć słów większego uznania i podziwu dla swojego heroizmu od tych, jakie właśnie wtedy, 2 czerwca 1979 r., padły z ust Papieża Polaka, Następcy Piotra.

Wolność w oczach Polaków zyskiwała tym większą cenę, im częściej ją tracili. Było to dla nich (dla nas) tym bardziej dotkliwe, że sami innych narodów nigdy nie pozbawili wolności. Hasło ”Bóg, Honor, Ojczyzna„ wyznaczało kierunek myślenia i postępowania żołnierza polskiego, było ideowym fundamentem jego wierności i wytrwania w najtrudniejszych sytuacjach życia. (...)

Katarzyna Cegielska

za: http://www.naszdziennik.pl/mysl/66274,klamstwo-zniewala-widza.html
Zatrute źródła genderyzmu
Osoby, które głoszą genderyzm, są duchowymi dziećmi marksizmu. Program promocji tej ideologii w Polsce został przyjęty bez konsultacji społecznej i nosi znamiona totalitaryzmu. Ofensywa genderyzmu działa według marksistowskiej zasady opanowania odgórnie instytucji i narzucania innym swoich zasad – mówił wczoraj w Sejmie ks. prof. Dariusz Oko.

Wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wystąpił w Sejmie z wykładem „Ideologia gender – zagrożenie dla cywilizacji” na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Transmisję przeprowadziła Telewizja Trwam.

W swoim wystąpieniu ks. prof. Oko uzasadniał, dlaczego Kościół, który jest ekspertem od obrony i promocji kobiet, sprzeciwia się gender. – Podobnie jak Kościół krytykował ideologię marksistowską, leninizm, hitleryzm, tak teraz krytykuje gender – mówił ks. Oko.

Wyjaśniał, że ludzie promujący gender to zwykle ateiści. A ci, nie wierząc w Boga, poszukują innych bogów, którymi mogą stać się władza, pieniądze, przyjemności, w tym także seks.

– Typowe dla ateistów, którzy przeceniają wartości, szczególnie seksualne, jest niedocenienie tego, co duchowe, co wyższe.

– Ateiści patrzą na ludzi jako na nieco bardziej inteligentne zwierzęta. Akcentują to, co niższe, co fizjologiczne, w tym to, co seksualne. I dorabiają sobie do tego teorie. Tu są zatrute źródła genderyzmu – dodał. Jak mówił, to tłumaczy powielane przez genderystów absurdy, szczególnie groźne dla dzieci. – Jeśli założymy, że pisali to maniacy seksualni, to wszystko staje się jasne – wskazywał prelegent.

Jak przypominał ks. Oko, jednym z prekursorów genderyzmu był Jean-Paul Sartre – egzystencjalista i ateista. Fundamentem jego filozofii jest stwierdzenie „egzystencja poprzedza esencję”. – Według Sartre’a, nie ma Boga, który nadaje prawa, nie ma natury, jest tylko jakaś nieokreślona egzystencja, której dopiero mamy nadać esencję. Człowiek może sam siebie całkowicie określić, w tym swoją płeć. To absurd. Jeżeli my mamy decydować, czy chcemy być mężczyznami lub kobietami, to co stałego pozostaje? – mówił ksiądz profesor.

Zwolennicy gender lansują ideę włoskiego filozofa i teoretyka marksizmu Antonio Gramsciego, który postulował „marsz przez instytucje państwa” ku ostatecznemu zwycięstwu lewicowych ideałów.
(...)

Małgorzata Jędrzejczyk

za: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/66215,zatrute-zrodla-genderyzmu.html
CYWILIZACJA ZOMBIE (24 stycznia 2014 08:10:50)
W sobotę w „Gazecie Polskiej Codziennie” naklejka z pierwszą zakazaną mordą z bolszewickiego "GWna"....
(...)
Jeden z autorów „Rzeczpospolitej” porównał Dorotę Kanię, Jurka Targalskiego i nieoczekiwanie mnie do szamanów. Szaman to ktoś, kto niedostępnymi śmiertelnikom metodami zmienia rzeczywistość. Ludzie wcale nie chcieliby czytać wytworów autorów „Gazety Polskiej”, gdyby wcześniej nie zostali zaczarowani. Ale czar mógł zostać rzucony nie tylko na czytelników.

Wielu bohaterów książki „Resortowe dzieci” zapewne przed jej publikacją było kimś innym. Pamiętają Państwo bajkę o żabce, która po pocałunku zamieniła się w piękną księżniczkę?

Kim wcześniej byli np. Adam Michnik, Tomasz Lis czy Janina Paradowska? Już słyszę jęki miłośników żuków gnojowników, skunksów czy hien, by nie nadużywać skojarzeń.

Swoją drogą, gdyby w miejsce zakazanych twarzy wkleić fotografie tych stworzeń, wiele osób nie miałoby problemów z odgadnięciem, o kogo chodzi. (...)

Cyt. za: http://niezalezna.pl/50974-strzelajace-gitary
1 2 3 4 5 ... 11